Blokovi od Termobet porobetona proizvode se od prirodnih sirovina: pijeska, vapna, vode, cementa i gipsa.

Termobet porobeton proizveden u nekoliko vrsta gustoće od 400 do 700kg/m3 može se koristiti za postavljanje jednoslojnih i višeslojnih zidova. Što je zapreminska gustoća manja to su termoizolacijski parametri blokova bolji.

 

Termobet katalog proizvoda